2017. augusztus 26., szombat

Fót gyermekváros / Folytatás a posztban


A Károlyi István Gyermekközpont – régi nevén, a Fóti Gyermekváros – 1957-ben jött létre az állami gondoskodásba kerülő gyermekek gondozására, nevelésére. Alapító igazgatója Dr. Barna Lajos volt, aki 1957. október 01.–. 1983. augusztus 31-ig állt az intézmény élén.
A komplexitás keretében óvodák, kollégiumok, általános- és középiskola, könyvtár, mozi és színházterem, gyermekkórház, központi konyha, mosoda, strand és sok minden más biztosította a többségében családjukból önhibájukon kívüli okokból kikerült gyermekek részére a teljes körű ellátást, gondozást. A Gyermekváros kivételes helyet foglalt el a hazai gyermekvédelemben. Nagysága, összetettsége sok tekintetben kedvező feltételeket biztosított a magas színvonalú ellátáshoz.
Az 1980-as évek végétől a társadalomban zajló változások hatására szükségszerűen megindult a magyar gyermekvédelem átalakítása. Ez az átalakítási folyamat Csáky László igazgató nevéhez fűződik, aki 1990 februárjától 2003. január 1-ig vezette az intézményt.
A korábbi túlhangsúlyos közösségi nevelés elsődlegességére alapozó gondozó-nevelő munkát egyre inkább felváltotta egy családközpontú individuális nevelés, ami egyben azt is jelentette, hogy a nagy létszámú intézményeket fokozatosan felváltották a jóval kisebb, családias jellegű ellátási formák. Ez a jelentős szemlélet és strukturális váltás különösen fontos volt a vérszerinti családjukat nélkülözni kényszerülő, gyermekvédelmi gondoskodásban felnövekvő gyermekek szocializációja, önálló életre való felkészítése szempontjából. A fóti gyermekotthonokon kívül lakásotthonokat működtettünk az északi régióban (Hont, Bernecebaráti, Kemence), az ország középső régiójában (Vajta, Ozora) és Dél-Magyarországon, Csanyteleken.
Az 1990-es évek elején elkezdődött a lakásotthonos, családias szerkezetű, a gondozottak egyéni szükségleteihez igazodó ellátás feltételeinek és gyakorlatának kialakítása. Az átalakítási folyamatában végső célként egy alapjaiban humanisztikus, család és gyermekközpontú, szükségletorientált gyermekvédelmi szakellátás kialakítása volt a cél.
A Fóti Gyermekváros névváltozásáról a Népjóléti Minisztérium – 1993. április 15-i hatállyal – döntött. Eszerint az intézmény a „Károlyi István Gyermekközpont” nevet vette fel.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...