2016. szeptember 24., szombat

Soha többé! [Rajk László temetése]/ Tovább a filmhez

1956. OKTÓBER.
Soha többé. Ezzel a fogadalommal kísértük utolsó útjukra a magyar kommunista mozgalom ártatlanul kivégzett mártírjait. Ezrek és tízezrek szívébe nyílalt a fájó kérdés, mindez hogyan történhetett? A Tájékoztató Iroda határozata után villámként követték egymást az események. Bizonyítékok helyett vádakat, érvek helyett rágalmakat szórt a zsarnokság diktálta propaganda. Burjánzott a személyi kultusz, az önkény és törvénytiprás. A meggyőzést a parancsolgatás, a nyílt vitát az elvtelen hajbókolás váltotta fel. Az ártatlanul meghurcolt és kivégzett magyar kommunisták elvhűsége és becsülete tisztán áll előttünk. A Kerepesi temetőben rendezett gyászünnepségen kommunisták és párton kívüliek, magyar hazafiak százezres tömegben búcsúznak nagy halottaiktól. Kossuth Lajos temetése óta nem volt még gyászszertartás, amelyre ennyien zarándokoltak volna a Kerepesi temetőbe. Emlékezzünk. Rajk László, a spanyol szabadságharc legendás Firtos Lászlója, a magyar munkásmozgalom egyik legkiemelkedőbb egyénisége. A többi békeszerető népek oldalán, a népek nagy nemzetközi békefrontjában ott kell tehát állnunk nekünk is, teljes népi, nemzeti erőnk egységével. Így biztosíthatjuk közösen békénket, nemzeti függetlenségünket, szabadságunkat, boldogabb jövőnk zavartalan építését (Rajk). A párt és a kormány nevében Apró Antal, a Minisztertanács elnökhelyettese mondott gyászbeszédet: …elvtársi kötelességünknek teszünk eleget most, amikor elvtársaink földi maradványait a magyar munkásmozgalom, az 1919-es proletárdiktatúra mártírjainak, az illegális harcok hősi halottainak sírjai mellé temetjük. Az igazságtalanság, amely rajtuk esett, országunkat, egész dolgozó népünket is sújtotta. A párt el van szánva arra, hogy végérvényesen leszámol a múlt hibáival, és biztosítja, hogy soha többé ne legyen ilyen tragédia. Koholt vád, bitó vetette hét évre jeltelen sírba Rajk Lászlót és mártírtársait - mondotta Szász Béla, vádlott társa. De halála ma a magyar nép és a világ előtt jelképpé magasodik. Hisszük, hogy okulva a múltból, máris új útra lépünk, s ezt az utat soha többé nem sötétítheti el ártatlan áldozatok árnyéka.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...