2017. január 28., szombat

Magyar pásztor emlékek / Folytatás a posztban


IV-ik tábla. Magyar pásztorok tárgyai:

 I, 2, 3,17 és 26. sz. Fekete edények; a kettes, urna alakú tartó, a 22-es veder, parasztfazekas — Fazekas Lajos, Nádudvar — műve, kinek korongja még ma is ló fogon jár;
4, 5, vésett somogyi kabakok, egy ital vízre valók;
6, 7, 22, 24, vésett ivókák különböző helyekről ;
8, 9, hortobágyi «csillagos» pásztor-bicska és villa;
10, heveder csatt, csikósoktól;
11, 12, 27, sótartó tülkök Zemplénből, rézben szépen vésve;
16, igazítható szolgafa, rajta kanáltartó, az utóbbi Jakabszállás cserényeiből;
13, 14, ékes kavarok;
20, sótartók (Nagy-Szalonta);
19, (rühelő szerszáma birkák rühe ellen való kenőkéstartók;
21, szolgafa vasból * kis bográccsal, alatta mesterségesen összerakott koszorú, az úgynevezett «kutya-gerinc», mely arra való, hogy a bográcsot rátegyék, ez megálljon s az abroszt ne kormozza be ;
 29, Sótartó nyírfa-kéregből, melynek kötése és díszítése talál a sarkkörben dívóval (Bárót.) * A Hajdúsági pásztorok következetesen így mondják s ez meg is felel a magyar népnyelv szellemének, mely kőfejfát, kőkeresztfát és rézből való keresztvasat — a nyergen — mond s a miben ki van fejezve, hogy ezek eredetileg fából, illetőleg vasból valók voltak.

V-ik tábla. Magyar pásztorok tárgyai:
 /. Teljes pásztorszerszám: erszény, késtok, somogyi balta, ólmos karikás, kürt, (Somogy, Zemplén, Túrkeve, Ecseg puszta);
2, 3, 4,5. sallangos, részben művésziesen vésett ivótülkök (Zemplénből, Szűts Béla tiszttartó gyűjtése);
6, 7, 8, 9. sótartók, somogyiak; részben magas művészi színen álló vesétekkel (Berzence, Csokonya, Tarnóca, Kálmáncsa, stb.);
10,11, 12. sótartók, zempléniek, részben értékes vesétekkel;
13,14. mondva csinált díszszarv és díszkürt, mely a zempléni magyar pásztorok művészeti színét mutatja. A díszszarv és az 1 alatti nagy szarv Juhász János gulyás műve.
 IX-ik tábla. Tót pásztorok tárgyai:
 Rézcsatos pásztortüsző (opaszok);
2, rezes kalap (sírják);
3, 4, bocskor;
5, 6, szolgafa (kumharik);
7, 8, 20, 21, 22, 23 különböző sajt-ostyepka , stb. — formák;
9, 10, dohányzacskók, középen tarisznya (kapza) hozzávalóval;
12, rezes szíj (remén);
13, 14, szűrő és ivó fakanál;
15, tüszőcsattok (praczka);
16,17, kések (konejar), fegyvernek használták;
18, 19, 25, 26, pajzs alakú, ékes fibulák (szpinka) az ing elejének összekapcsolására ;
24, világló (poszveták), mely a világító forgácsot tartotta a gyertya előtti időben. Fölötte a kősó tartó.

 Xl-ik tábla. Oláh pásztorok tárgyai:
1. Kéreg bödön (gyob), hánccsal varrva (Alsó-Fehér megye);
2, 3, bocskor, felvetett, hegyes orrú ;
6, 7, nyűg, a lovak nyűgözésére, szőrből való ;
8, 9, tilinkók, flageolett hangra ;
10, 11,12,13, fakengyelek (Alsó-Fehér megye);
14, késtok fából (Deliblat);
15, fonaltartó (Pilishegy);
16, acél;
17, rács középső rúdja;
18, kis gyob kéregből;
24, fakürt, Nagy-Bánya vidékéről; szerezte gróf Teleki Géza;
25, dudasíp (Deliblat);
26, tarisznya (Szatmár megye);
22, bocskorfűző vasból;
20, 21, pásztorbotok (Bucsecs);
Egy pillantás arra tanít, hogy a magyar, tót és oláh pásztor tipusa különálló s a míg az elsőben a pásztortól eredő, művészetig emelkedő díszítést találunk s a rajzoló díszítés nagyon fejlett.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...