2015. február 12., csütörtök

A czigányok megrendszabályozása / Folytatáshoz katt a posztra !

Egy kis érdekesség Somogy Vármegye Történelméből !!!
http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0018/13.html

A czigányok megrendszabályozásával már 1725-ben foglalkozott a vármegye. Az 1751 okt. 26-án tartott közgyűléséből hozott statutummal elrendeli a letelepítésüket. 1753-ban a megyei hadnagy felügyelete alá kerülnek. Csak a teknővájó oláhczigányoknak engedte meg az 1768 jan. 11-én hozott vármegyei határozat, hogy útlevél mellett egyik helységből a másikba járhassanak; 1774-ben azonban kimondja, hogy a mennyiben állandó lakhelyet nem szereznek maguknak, a vármegyéből kiutasítandók (Prot. XIX. 65. 1774. évi II. prot. pag. 61.). Az 1773. évi közgyűlési határozat szerint czigány nem tarthat lovat (Prot. 1773. II. pag. 532.). 1778-ban pedig határozatilag kimondja, hogy a czigányokat a földesurak sem lovaspostának, sem nyargonczoknak vagy futároknak nem alkalmazhatják (1778. prot. III. 517.). Az 1775. évi statutum szerint a czigányok csak úgy házasodhatnak, ha szolgálatba vagy mesterségbe állanak, vagy igazolják, hogy családjukat el tudják tartani (1775. prot. II. pag. 24.). 1774-ben elhatározta a vármegye, hogy a czigányok gyermekei kétéves korukban szülőiktől elveendők és 12 éves korukig nevelésbe adandók. A gyermekek eltartására egy-egy garas napi tartásdíjat szavazott meg a közgyűlés, mely összeget a házipénztárból utalványozták (1774 prot. II. pag. 131.).

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...